Bản đồ tỉnh Bắc Giang – Thông tin về vị trí và các đơn vị hành chính

Sơ lược về tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang là một tỉnh thuộc vùng đông bắc Việt Nam. Từ năm 2012 là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Bắc Giang chiếm phần lớn diện tích của vùng Kinh Bắc xưa nên có nền văn hoá phong phú, đặc trưng của Kinh Bắc, là cái nôi của Dân ca Quan họ với 23 làng quan họ cổ được UNESCO công nhận. Tỉnh lỵ là thành phố Bắc Giang, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 50 km.

Trong những năm gần đây, Kinh tế của Bắc Giang phát triển khá toàn diện và đang khẳng định được vị thế là Trung tâm kinh tế lớn thứ hai của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Bảng đồ hành chính tỉnh Bắc Giang

Bảng đồ hành chính tỉnh Bắc Giang

Vị trí địa lý tỉnh Bắc Giang

Nhìn vào bản đồ chúng ta có thể xác định được Bắc Giang là một tỉnh thuộc vùng đông bắc Bắc Bộ và các vùng tiếp giáp:

  • Phía Bắc giáp với tỉnh Lạng Sơn
  • Phía Nam giáp với tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương
  • Phía Đông giáp với giáp với tỉnh Quảng Ninh
  • Phía Tây giáp với tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hà Nội

Các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 9 huyện, được phân chia thành 227 đơn vị hành chính cấp xã gồm 10 phường, 16 thị trấn và 204 xã.

Bản đồ hành chính thành phố Bắc Giang

Bắc Giang là một đô thị loại II – trung tâm hành chính của tỉnh Bắc Giang, nằm cách trung tâm Hà Nội 50 km về phía Đông Bắc. Thành phố phấn đấu trước năm 2025, sẽ trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Giang

Diện tích: 6.677,36 ha (2013)

Dân số: 210.000 người (2018)

Bản đồ hành chính thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

Bản đồ hành chính thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

Bản đồ hành chính huyện Hiệp Hòa

Hiệp Hòa là một huyện trung du thuộc tỉnh Bắc Giang, nằm ở đầu tỉnh Bắc Giang.

Diện tích: 201 km²

Dân số: 237.900 người (2017)

Bản đồ hành chính huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang

Bản đồ hành chính huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang

 

Bản đồ hành chính huyện Lạng Giang

Lạng Giang là một huyện miền núi thấp của tỉnh Bắc Giang.

Diện tích: 239,8 km²

Dân số: 191.048 người (2010)

Bảng đồ hành chính huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

Bảng đồ hành chính huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

 

Bản đồ hành chính huyện Lục Nam

Lục Nam là một huyện của tỉnh Bắc Giang

Diện tích: 597 km²

Dân số: 200.258 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang

Bản đồ hành chính huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang

 

Bản đồ hành chính huyện Lục Ngạn

Lục Ngạn là một huyện miền núi thuộc tỉnh Bắc Giang và là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Bắc Giang

Diện tích: 1.012 km²

Dân số: 204.416 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

Bản đồ hành chính huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

 

Bản đồ hành chính huyện Sơn Động

Sơn Động là một huyện của tỉnh Bắc Giang

Diện tích: 845,77 km²

Dân số: 68.724 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang

Bản đồ hành chính huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang

Bản đồ hành chính huyện Tân Yên

Tân Yên là một huyện của tỉnh Bắc Giang

Diện tích: 203,7 km²

Dân số: 158.547 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang

Bản đồ hành chính huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang

 

Bản đồ hành chính huyện Việt Yên

Việt Yên là một huyện đồng bằng, nằm ở phía tây tỉnh Bắc Giang. Đây là huyện có nhiều làng quan họ nhất ở vùng văn hóa Kinh Bắc với 19 làng quan họ đã được UNESCO đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Diện tích: 174,1 km²

Dân số: 181 034 (2016)

Bản đồ hành chính huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang

Bản đồ hành chính huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang

Bản đồ hành chính huyện Yên Dũng

Yên Dũng là một huyện của tỉnh Bắc Giang

Diện tích: 185,9 km²

Dân số: 135.075 người (2010)

Bản đồ hành chính huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang

Bản đồ hành chính huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang

 

Bản đồ hành chính huyện Yên Thế

Yên Thế là một huyện cực Bắc tỉnh Bắc Giang

Diện tích: 301,3 km²

Dân số: 102.574 người (2013)

Bản đồ hành chính huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang

Bản đồ hành chính huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang

Ngày nay, để tìm hiểu về một tỉnh nào đó chúng ta chỉ cần có bản đồ trong tay là có thể biết được nhiều thứ như các đặc điểm về vị trí địa lý, địa hình, các đơn vị hành chính,… Từ đó chúng ta có thể nhận định được điều kiện phát triển của vùng đó như thế nào. Để có được tấm bản đồ này rất dễ dàng bạn chỉ cần vào những nhà sách là có ngay.

Bản đồ tỉnh Bắc Giang Online