Bản đồ tỉnh Cao Bằng – Thông tin về vị trí và các đơn vị hành chính

Vị trí địa lý

Cao Bằng có diện tích tự nhiên 6.690,72 km², chiếm 2,12% diện tích cả nước. Địa phận tiếp giáp tỉnh Cao Bằng:

  • Phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), có đường biên giới dài 311 km
  • Phía Tây giáp tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang
  • Phía Nam giáp tỉnh Bắc Kạn
  • Phía Đông Nam giáp tỉnh Lạng Sơn

Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng cao biên giới, xa các trung tâm kinh tế lớn của vùng Đông Bắc và cả nước nhưng Cao Bằng lại có ba cửa khẩu là Tà Lùng, Hùng Quốc và Sóc Hà. Đây là lợi thế quan trọng, tạo điều kiện cho tỉnh giao lưu kinh tế với bên ngoài, nhất là Trung Quốc.

Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng

Các đơn vị hành chính tỉnh Cao Bằng

Là một tỉnh miền vùng núi cao biên giới , Bản đồ tỉnh Cao Bằng có 13 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 1 thành phố và 12 huyện, được phân chia thành 199 đơn vị hành chính cấp xã gồm 14 thị trấn, 8 phường và 177 xã.

Bản đồ hành chính thành phố Cao Bằng

Thành phố Cao Bằng là tỉnh lị của tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Tháng 10 năm 2010, thị xã Cao Bằng được công nhận là đô thị loại III. Ngày 26 tháng 9 năm 2012, đô thị này được nâng cấp lên thành phố.

Diện tích: 107,6281 km²

Dân số: 84.421 người

Bản đồ hành chính thành phố Cao Bằn tỉnh Cao Bằng
Bản đồ hành chính thành phố Cao Bằn tỉnh Cao Bằng

Bản đồ hành chính huyện Bảo Lạc

Bảo Lạc là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Diện tích: 918 km²

Dân số: 49.362 người (2009)

Bản đồhành chính huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng
Bản đồhành chính huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

Bản đồ hành chính huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng

Diện tích: 901 km²

Dân số: 55.936 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng
Bản đồ hành chính huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

Bản đồ hành chính huyện Hạ Lang

Hạ Lang là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam

Diện tích:  463 km²

Dân số: 25.294 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng
Bản đồ hành chính huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng

Bản đồ hành chính huyện Hà Quảng

Hà Quảng là huyện nằm ở phía bắc tỉnh Cao Bằng.

Diện tích: 453 km²

Dân số: 33.261 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng
Bản đồ hành chính huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

Bản đồ hành chính huyện Hòa An

Hòa An là một huyện nằm ở trung tâm tỉnh Cao Bằng.

Diện tích: 667 km2

Dân số: 63.515 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng
Bản đồ hành chính huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

Bản đồ hành chính huyện Nguyên Bình

Nguyên Bình là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam

Diện tích: 841,012 km2

Dân số:  40.000 người

Bản đồ hành chính huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng
Bản đồ hành chính huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

Bản đồ hành chính huyện Phục Hòa

Phục Hòa là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Diện tích: 250,1 km2

Dân số: 22.501 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Phục Hòa
Bản đồ hành chính huyện Phục Hòa

Bản đồ hành chính huyện Quảng Uyên

Quảng Uyên là một huyện của tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Diện tích:  384.9 km²

Dân số: 42.604 người

Bản đồ hành chính huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng
Bản đồ hành chính huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

Bản đồ hành chính huyện Thạch An

Thạch An là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng.

Diện tích: 690,98 km²

Dân số: 31.651 người (2016)

Bản đồ hành chính huyện Thạch An
Bản đồ hành chính huyện Thạch An

Bản đồ hành chính huyện Thông Nông

Thông Nông là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Diện tích: 360 km²

Dân số: 23.233 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng
Bản đồ hành chính huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

Bản đồ hành chính huyện Trà Lĩnh

Trà Lĩnh là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Diện tích: 257 km²

Dân số: 21.558 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng
Bản đồ hành chính huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

Bản đồ hành chính huyện Trùng Khánh

Trùng Khánh là một huyện Việt Nam, ở phần đông bắc của tỉnh Cao Bằng.

Diện tích: 469,15 km²

Dân số: 48.713 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng
Bản đồ hành chính huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

Bản đồ tỉnh Cao Bằng Online

 

 

Related Posts