Hướng dẫn cách chỉ tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel

Sử dụng Excel đôi khi bạn muốn tính tổng các số dương hoặc số âm nhưng chưa biết cách. Vậy thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel. Cùng theo dõi nhé!

Cách tính tổng các số dương

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu như hình dưới đây và muốn tính tổng tất cả các số dương trong cột B.

Hướng dẫn cách chỉ tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel 1
Hướng dẫn cách chỉ tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel

Dưới đây là công thức sẽ thực hiện điều này:

=SUMIF(B2:B8,”>0″,B2:B8)

Hướng dẫn cách chỉ tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel 2
Công thức SUMIF ở trên có ba đối số

– Đối số đầu tiên là phạm vi tiêu chí. Đây là nơi kiểm tra các tiêu chí và chỉ thêm các giá trị đáp ứng tiêu chí. Trong ví dụ này chính là B2:B8

– Đối số thứ hai là tiêu chí chính của công thức. Vì trong trường hợp này chúng ta chỉ muốn tính tổng các số dương nên đây là “> 0”. Hãy nhớ rằng khi bạn sử dụng một toán tử, nó phải nằm trong dấu ngoặc kép.

– Đối số thứ ba có phạm vi thực tế mà bạn muốn tính tổng.

Lưu ý: Với công thức SUMIF, phạm vi tiêu chí và phạm vi ô bạn muốn tính tổng có thể khác nhau. Trong ví dụ này, cả phạm vi tiêu chí và phạm vi tổng đều giống nhau (B2:B8).

Vì trong trường hợp này chỉ có một tiêu chí nên sử dụng công thức SUMIF. Trong trường hợp bạn có nhiều tiêu chí để kiểm tra, bạn có thể sử dụng công thức SUMIFS này trong Excel.

Cách tính tổng các số dương lớn hơn 100

Trong ví dụ trên chúng ta đã tính tất cả các ô có giá trị dương. Nhưng bạn cũng có thể sử dụng công thức SUMIF cho những ô cụ thể đáp ứng các tiêu chí khác.

Ví dụ trong bảng dữ liệu dưới đây, nếu chỉ muốn tính tổng của những ô có giá trị lớn hơn 100.

Hướng dẫn cách chỉ tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel 3
Hướng dẫn cách chỉ tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel

Tất cả những gì bạn cần làm là điều chỉnh tiêu chí để thay vì tính tổng tất cả các số dương thì sẽ thay bằng tính tổng của tất cả các số lớn hơn 100.

Dưới đây là công thức sẽ thực hiện điều này:

=SUMIF(B2:B8,”>100″,B2:B8)

Hướng dẫn cách chỉ tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel 4
Hướng dẫn cách chỉ tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel

Như bạn có thể thấy, tất cả những gì cần làm ở đây chỉ là điều chỉnh đối số thứ hai, đó là đối số tiêu chí.

Cách tính tổng các số dương của một ô dựa trên giá trị dương của ô khác

Trong các ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng công thức SUMIF trong đó ‘phạm vi tiêu chí’ và ‘phạm vi tổng’ giống nhau.

Nhưng như đã nói ở trên, bạn cũng có thể áp dụng cho những phạm vi khác nhau. Vì vậy, bạn có thể có một phạm vi ô mà bạn đánh giá một tiêu chí, sau đó xem xét dựa trên một ô có đáp ứng tiêu chí hay không rồi thêm giá trị vào một phạm vi tương ứng.

Như trong bảng dữ liệu dưới đây, nơi bạn muốn tính tổng các ô có mức tăng trưởng dương nằm trong cột C.

Hướng dẫn cách chỉ tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel 5
Hướng dẫn cách chỉ tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel

Dưới đây sẽ là công thức giúp bạn tính tổng số tiền trong cột B, trong đó ô tương ứng trong cột C phải có giá trị dương:

=SUMIF(C2:C6,”>0″,B2:B6):

Hướng dẫn cách chỉ tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel 6
Hướng dẫn cách chỉ tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel

Lưu ý: Đây là một công thức tương tự như chúng ta đã sử dụng ở trên (với một thay đổi). Thay vì có cùng phạm vi ‘tiêu chí’ và ‘tổng’ thì ở công thức này cả hai đều khác nhau.

Mẹo: Khi bạn đã chỉ định phạm vi tiêu chí thì không cần chỉ định toàn bộ phạm vi tổng. Ví dụ công thức sau cũng sẽ hoạt động tương tự =SUMIF(C2:C6,”>0″,B2). Vì C2: C6 đã được chỉ định, bạn không cần chỉ định B2:B6. Chỉ ô đầu tiên sẽ thực hiện và công thức sẽ tự động lấy cùng một phạm vi kích thước bắt đầu từ B2.

Cách tính tổng các số âm

Cũng giống như cách chúng ta đã tính tổng tất cả các số dương, bạn có thể sử dụng một khái niệm tương tự để chỉ tính tổng các giá trị âm.

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới đây và chỉ muốn tính tổng các số âm trong cột B.

Hướng dẫn cách chỉ tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel 7
Hướng dẫn cách chỉ tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel

Dưới đây là công thức để làm điều này:

=SUMIF(B2:B8,”<0″,B2:B8)

Hướng dẫn cách chỉ tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel 8
Hướng dẫn cách chỉ tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel

Công thức trên sử dụng “<0” làm tiêu chí (đối số thứ hai), chỉ thêm các số âm. Bạn cũng có thể sử dụng các khái niệm tương tự được hiển thị trước đó để thêm số âm bên dưới một số cụ thể và thậm chí có thể có các tiêu chí và phạm vi tổng riêng biệt.

Bài viết trên đây itgate.com.vn đã giới thiệu đến các bạn cách chỉ tính tổng các số dương hoặc âm trong Excel, Hy vọng rằng những thông tin trên đây sẽ đem đến cho các bạn những kiến thức bổ ích nhé!

Related Posts