Tỷ lệ Short / Long ở mức cao kỷ lục 2018, một đợt “Short Squeeze” khổng lồ sắp đến? 1

Tỷ lệ Short / Long ở mức cao kỷ lục 2018, một đợt “Short Squeeze” khổng lồ sắp đến?

Khi tỷ lệ Bitcoin Short so với Long chạm đến mức cao nhất hàng năm, liệu có đợt “Short Squeeze” (bán non) nào sắp đến? Liệu giá Bitcoin sẽ tăng mạnh? “Short Squeeze” hay…