[Tuts] Cách gửi Email và tệp đính kèm ngay trên Word

Nếu bạn đã cài đặt Outlook như một phần của Microsoft Office và đặt làm ứng dụng email mặc định của mình, bạn có thể gửi tài liệu dưới dạng tệp đính kèm email. Hoặc nếu bạn đang sử dụng Excel, Publisher hay Word, bạn cũng có thể gửi tệp dưới dạng nội dung của thư email.

Nếu Outlook không phải là ứng dụng email mặc định của bạn, bạn sẽ cần đặt cấu hình Outlook làm ứng dụng mặc định để sử dụng tính năng này.

Gửi dưới dạng phần đính kèm

Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Visio và Word

Bấm vào Tệp > Chia sẻ > Email, rồi chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Gửi dưới dạng Phần đính kèm Mở một email với một bản sao của tệp dưới định dạng tệp gốc được đính kèm.
  • Gửi dưới dạng PDF Mở một email với một bản sao của tệp dưới định dạng .pdf được đính kèm.
  • Gửi dưới dạng XPS Mở một email với một bản sao của tệp dưới định dạng .xps được đính kèm.
  • Gửi dưới dạng Internet Fax Mở ra một trang web nơi bạn có thể chọn từ danh sách các nhà cung cấp cho phép bạn gửi fax qua Internet.

Lưu ý: Các tùy chọn mà bạn nhìn thấy sẽ khác nhau tùy thuộc vào chương trình Office bạn đang sử dụng.

Nhập biệt danh của người nhận, chỉnh sửa dòng chủ đề và nội dung thư nếu cần và sau đó bấm Gửi.

OneNote

Bấm vào Tệp > Gửi, rồi chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Gửi dưới dạng Phần đính kèm Mở một email với một bản sao của tệp trong định dạng tệp gốc và một bản sao của tệp dưới dạng trang web được đính kèm.
  • Gửi dưới dạng PDF Mở email có đính kèm bản sao của tệp dưới định dạng .pdf.

Nhập bí danh của người nhận, chỉnh sửa dòng chủ đề và nội dung thư nếu cần và sau đó bấm Gửi.

Gửi dưới dạng nội dung một email

Nếu đang sử dụng Excel, Publisher hoặc Word, bạn có thể gửi tệp của mình dưới dạng nội dung thư email thật sự — không phải dưới dạng tệp đính kèm. Để thực hiện điều này, trước hết bạn cần thêm lệnh Gửi tới Người nhận Thư vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. Xem mục Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh để tìm hiểu thêm về cách thêm các lệnh.

Mở tệp mà bạn muốn gửi.

Trong Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, bấm vào Gửi tới Người nhận Thư để mở thư email. Tệp của bạn sẽ xuất hện trong phần nội dung của thư.

Nhập biệt danh của người nhận, chỉnh sửa dòng chủ đề và nội dung thư nếu cần và sau đó bấm Gửi.

Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây của itgate.com.vn sẽ đem đễn cho các bạn những kiến thức cần thiết nhé!

Related Posts