Bản đồ phân bố đất phèn vùng đồng bằng sông cửu long

Vị trí địa lý trên Bản đồ đồng bằng sông Cửu Long

Nếu miền Bắc níu chân du khách bằng danh thắng hùng vĩ như Vịnh Hạ Long, phiêu như cao nguyên đá Hà Giang,… Thì miền Tây Nam Bô lại níu giữ bạn bằng…