Công thức tính số năm bằng hàm Yearfrac

Để tiếp tục mảng đề tài về cách tính thời gian trên Excel thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn một thủ thuật nhỏ trong việc xác định khoảng phần trăm thời gian đã qua.Thủ thuật này sẽ hỗ trợ các bạn trong việc tổng kết định mức, chỉ tiêu, doanh thu, và lao động tại thời điểm hiện tại. Để có đề hướng phát triển và hoạt động trong tương lai. Cùng theo dõi nhé!

Công thức tính số năm bằng hàm Yearfrac

Hàm YEARFRAC có công thức như sau:

=YEARFRAC(ngày bắt đầu, ngày kết thúc)

Trong đó ngày bắt đầu và ngày kết thúc có thể được nhập vào từ bàn phím, hoặc được tham chiếu tới ô chứ giá trị tương ứng.

Kết quả trả về là một số thực, ví dụ: 5, 6.5, 7.333…

VÍ DỤ

Công thức tính số năm bằng hàm Yearfrac 1
Hàm tính thời gian còn lại của năm trên Excel

Trong ví dụ trên, ta sử dụng hàm YEARFRAC để tính số năm. Kết quả trả về tại cột C.

Tuy nhiên, ta thường không để giá trị ngày có phần thập phân. Để làm tròn về các số nguyên gần nhất, ta có thể sử dụng hàm ROUND:

=ROUND(YEARFRAC(A1,B1),0)

Tuy nhiên, không phải lúc nào hàm ROUND cũng làm điều ta mong muốn. Một số trường hợp như 3.8, 3.9 năm, hàm ROUND sẽ làm tròn thành 4 – trong khi ta muốn lấy phần nguyên.

Trong trường hợp đó, hãy sử dụng hàm INT để thay thế, bởi hàm INT sẽ làm tròn về số nhỏ hơn:

=INT(YEARFRAC(A1,B1))

Kết quả:

Công thức tính số năm bằng hàm Yearfrac 2
Hàm tính thời gian còn lại của năm trên Excel

Thật đơn giản phải không nào?

Trên đây là công thức tính số năm đã qua do itgate.com.vn tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ đem đến cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Related Posts