[Full hướng dẫn] Cách đánh số trang trong PowerPoint

Microsoft PowerPoint là 1 trong các ứng dụng trình chiếu phổ biến nhất hiện nay do giao diện đơn giản, dễ dùng lại có nhiều tính năng hấp dẫn. Để dễ dàng theo dõi bài trình chiếu hơn, thông thường ta sẽ đánh số trang cho các slide trong PowerPoint. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó.

Cách đánh số trang cho tất cả các trang

Bước 1: Vào bảng chọn Insert (Chèn). Tại tab Text (Văn bản), chọn Insert Slide Number (Chèn số trang chiếu).

[Full hướng dẫn] Cách đánh số trang trong PowerPoint 1
Tại bảng chọn Insert, chọn Insert Slide Number

Bước 2: Cửa sổ Header and Footer (Đầu trang và chân trang) xuất hiện. Chọn mục Slide number (Số hiệu bảng chiếu).

[Full hướng dẫn] Cách đánh số trang trong PowerPoint 2
Cửa sổ Header and Footer hiện ra, chọn Slide number > Apply to All để đánh số cho tất cả các trang

Bước 3: Chọn Apply to All (Áp dụng cho tất cả) để đánh số cho tất cả các trang.

Thông thường trang chiếu đầu tiên sẽ được đánh là Page 1. Để thay đổi số cho trang chiếu đầu tiên, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào bảng chọn Design (Thiết kế). Tại tab Customize (Tuỳ chỉnh), chọn Slide Size (Kích cỡ trang chiếu) > Custom Slide Size (Tuỳ chỉnh kích cỡ trang chiếu).

Tại bảng chọn Design, chọn Slide Size > Custom Slide Size

Bước 2: Tại cửa sổ hiện ra, nhập số trang chiếu đầu tiên tại ô Number slides from (Đánh số trang chiếu từ).

Nhập số vào ô Number slides from để chọn số bắt đầu cho trang tính đầu tiên

Chẳng hạn bạn nhập số 3, thì trang chiếu đầu tiên sẽ mặc định là Page 3.

Cách đánh số từ 1 trang bất kì hoặc trừ trang chiếu đầu tiên

Bước 1: Di chuyển đến trang chiếu bạn muốn bắt đầu đánh số. Chọn Insert (Chèn).

Tại tab Text (Văn bản), chọn Insert Slide Number (Chèn số trang chiếu).

Bước 2: Cửa sổ Header and Footer (Đầu trang và chân trang) hiện ra, chọn ô Slide number (Số hiệu bảng chiếu).

Bước 3: Chọn Apply (Áp dụng) để đánh số bắt đầu từ trang tính hiện tại.

[Full hướng dẫn] Cách đánh số trang trong PowerPoint 3
Chọn Slide number > Apply để đánh số trang từ trang tính hiện tại

Để đánh số trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên, chọn mục Don’t show on title slide (Không hiển thị trang chiếu tiêu đề).

Trên đây là cách đánh số trang trong PowerPoint do itgate.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cần thiết nhé!

Related Posts