RANDBETWEEN: Hàm chọn giá trị ngẫu nhiên trong Excel

Khi sử dụng Excel chúng ta thường áp dụng các cách tính giá trị tuyệt đối, chứ ít khi dùng tới cách tính giá trị tương đối hoặc ngẫu nhiên. Nói như vậy không có nghĩa là trong chuyên ngành kế toán, hay là văn phòng, bạn sẽ không gặp phải những trường hợp tính xác suất ngẫu nhiên đâu nhé.

Trong bài viết về Excel ngày hôm nay, mình sẽ được chia sẻ tới các bạn cách phân bổ giá trị ngẫu nhiên trên một danh sách sẵn có, điều này hỗ trợ cho việc tạo xác suất trên các giá trị tương ứng của bảng tính Excel được dễ dàng và tiện lợi.

1. Dùng hàm RANDBETWEEN chọn giá trị ngẫu nhiên theo số

+ Bước 1: Đầu tiên, bạn mở file Excel của mình lên. Tại đây, bạn kích chuột vào ô mà bạn muốn xuất giá trị.

RANDBETWEEN: Hàm chọn giá trị ngẫu nhiên trong Excel 1
Hàm chọn giá trị ngẫu nhiên trong Excel

+ Bước 2: Và nhập công thức hàm sau đây => rồi nhấn Enter để thực thi.

=RANDBETWEEN(phạm vi số nguyên từ số nhỏ nhất đến số lớn nhất cần chọn ngẫu nhiên)

Ví dụ: =RANDBETWEEN(1;10)

RANDBETWEEN: Hàm chọn giá trị ngẫu nhiên trong Excel 2
Hàm chọn giá trị ngẫu nhiên trong Excel

+ Bước 3: Sau đó Fill kết quả hàm RANDBETWEEN xuống danh sách để áp dụng với tất cả các ô còn lại.

RANDBETWEEN: Hàm chọn giá trị ngẫu nhiên trong Excel 3
Hàm chọn giá trị ngẫu nhiên trong Excel

+ Bước 4: Cuối cùng ta được kết quả ngẫu nhiên. Tại đây bạn nhấn phím F9 hoặc Fn + F9 để thay đổi xác suất hiển thị nếu muốn.

RANDBETWEEN: Hàm chọn giá trị ngẫu nhiên trong Excel 4
Hàm chọn giá trị ngẫu nhiên trong Excel

Dùng hàm RANDBETWEEN lựa chọn giá trị ngẫu nhiên theo ký tự chữ

Ngoài việc lọc các số ngẫu nhiên trong phạm vi giá trị đã cho. Bạn có thể áp dụng thêm các hàm khác như INDEX, và COUNTA kết hợp với RANDBETWEEN để lọc chuỗi ký tự ngẫu nhiên trên bảng tính Excel của mình.

Tác dụng của các hàm cụ thể như sau:

  • COUNTA: Hàm này sẽ thực hiện đếm những ô có dữ liệu trong một phạm vi nhất định nào đó.
  • INDEX: Hàm này giúp trả về giá trị của một phần trong bảng, hoặc trong mảng được chọn bởi các chỉ số hàng hoặc cột.
  • Bằng cách nhập công thức hàm => rồi nhấn Enter, để thực thi

=INDEX($A2:$A11;RANDBETWEEN(1;COUNTA($A2:$A11));1)

RANDBETWEEN: Hàm chọn giá trị ngẫu nhiên trong Excel 5
Dùng hàm RANDBETWEEN lựa chọn giá trị ngẫu nhiên theo ký tự chữ

Sau đó bạn Fill kết quả ô công thức trên xuống toàn bộ danh sách để áp dụng với các ô tính còn lại.

RANDBETWEEN: Hàm chọn giá trị ngẫu nhiên trong Excel 6
Dùng hàm RANDBETWEEN lựa chọn giá trị ngẫu nhiên theo ký tự chữ

Cuối cùng ta được kết quả phân bổ giá trị ký tự ngẫu nhiên. Tại đây, để hoán đổi ngẫu nhiên các giá trị bạn nhấn phím F9 (Fn + F9), hoặc phím Delete để đặt lại xác suất ngẫu nhiên (nếu cần).

RANDBETWEEN: Hàm chọn giá trị ngẫu nhiên trong Excel 7
Dùng hàm RANDBETWEEN lựa chọn giá trị ngẫu nhiên theo ký tự chữ

Trên đây là RANDBETWEEN: Hàm chọn giá trị ngẫu nhiên trong Excel do itgate.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cần thiết nhé!

Related Posts