Tự động cập nhật thời gian sửa file Excel lần cuối bằng VBA

Cập nhật tự động thời gian chỉnh sửa file Excel lần cuối bằng tính năng Advanced Properties

Bước 1: Mở hộp thoại Advanced Properties:

Trong Excel 2007, bạn hãy nhấn Office => Prepare => Properties và trên thanh Document Properties => click Advanced Properties:

Tự động cập nhật thời gian sửa file Excel lần cuối bằng VBA 1
Tự động cập nhật thời gian edit file Excel lần cuối bằng tính năng Advanced Properties

Đối với phiên bản Excel 2010 hoặc 2013, bạn hãy nhấn File => Info => Properties => Advanced Properties.

Tự động cập nhật thời gian sửa file Excel lần cuối bằng VBA 2
Tự động cập nhật thời gian edit file Excel lần cuối bằng tính năng Advanced Properties

Bước 2: Trong hộp thoại Advanced Properties, thẻ Statistics, bạn sẽ thấy ngay thời gian khởi tạo file và lần cuối file được cập nhật:

Tự động cập nhật thời gian sửa file Excel lần cuối bằng VBA 3
Tự động cập nhật thời gian edit file Excel lần cuối bằng tính năng Advanced Properties

Cập nhật tự động thời gian chỉnh sửa file Excel lần cuối bằng VBA

Cập nhật thời gian khởi tạo và lần chỉnh sửa file gần nhất

Bước 1: Bạn nhấn tổ hợp phím ALT + F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA).

Bước 2: Tiếp theo, bạn nhấn Insert => Module và dán mã VBA sau vào Mô-đun:

Sub Workbook_Open()
Range(“A1”).Value = Format(ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(“Creation Date”), “short date”)
Range(“A2”).Value = Format(ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(“Last Save Time”), “short date”)
End Sub

Bước 3: Nhấn F5 để khởi chạy marco. Sau đó, thời gian khởi tạo cũng như lần chỉnh sửa gần đây nhất sẽ được cập nhật vào 2 ô riêng biệt A1 và A2.

Cập nhật thời gian chỉnh sửa file gần đây nhất

Bước 1: Mở để mở trình soạn code VBA bằng cách nhấn ALT + F11.

Bước 2: Nhấn Insert => Module và dán mã VBA dưới đây vào Mô-đun:

Public Function ModDate()
ModDate = Format(FileDateTime(ThisWorkbook.FullName), “m/d/yy h:n ampm”)
End Function

Bước 3: Tiếp theo, bạn hãy lưu và đóng cửa sổ VBA, quay lại trang tính và nhập công thức sau: =ModDate() => Enter. Sau đó, Excel sẽ tự động cập nhập ngay thời gian chỉnh sửa file gần đây nhất.

Trên đây là Tự động cập nhật thời gian sửa file Excel lần cuối bằng VBA do itgate.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ đem đến cho các bạn những kiến thức cần thiết nhé!

Related Posts