Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel

Microsoft Excel có ba hàm đặc biệt để thay đổi cách viết hoa/viết thường. Chúng là UPPER, LOWER VÀ PROPER. Hàm UPPER cho phép bạn chuyển đổi tất cả chữ in thường thành chữ in hoa, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ về cách sử dụng 3 hàm chuyển đổi náy nhé!

Cách chuyển đổi tất cả chữ in hoa thành chữ in thường bằng hàm Lower trong Excel

Công thức hàm LOWER

Hàm LOWER là hàm chuyển đổi tất các kí tự in hoa trong một chữ thành kí tự in thường.

Vd: THẾ GIỚI DI ĐỘNG sẽ thành thế giới di động.

Công thức hàm LOWER: = LOWER(text).

Bạn điền tại vị trí “(text)” là ô trong Excel.

Vd: =LOWER(A1) (trong A1 chứa dòng THẾ GIỚI DI ĐỘNG bạn muốn chuyển).

Cách chuyển chữ in hoa thành chữ in thường

Bước 1: Mở bảng trên Excel có nội dung mà bạn cần chuyển đổi > Viết công thức =LOWER(ô trống chứa kí tự bạn muốn chuyển) vào ô bạn muốn chuyển đổi.

Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel 1
Công thức hàm LOWER

Bước 2: Nhấn Enter, kết quả chuyển đổi từ chữ hoa sang chữ thường sẽ hiện ra trong 1 nốt nhạc.

Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel 2
Công thức hàm LOWER

Nhấn vào biểu tượng chữ thập bên phải của ô đó kéo xuống các dòng dưới kết quả sẽ tự động hiện ra cho các ô đó.

Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel 3
Công thức hàm LOWER

Cách chuyển đổi tất cả chữ in thường thành chữ in hoa bằng hàm UPPER trong Excel

Công thức hàm UPPER

Hàm UPPER là hàm chuyển đổi tất các kí tự in thường trong một chữ thành kí tự in hoa.

Vd: TRANG GAME APP THẾ GIỚI DI ĐỘNG sẽ thành trang game app thế giới di động.

Công thức hàm UPPER: = UPPER(text).

Vd: =UPPER(A1) (trong A1 chứa dòng TRANG GAME APP THẾ GIỚI DI ĐỘNG bạn muốn chuyển).

Cách chuyển chữ in hoa thành chữ in thường

Bước 1: Mở bảng trên Excel có nội dung mà bạn cần chuyển đổi > Viết công thức =UPPER(ô trống chứa kí tự bạn muốn chuyển) ngay tại bất kì vị trí mà bạn muốn.

Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel 4
Viết công thức =UPPER(ô trống chứa kí tự bạn muốn chuyển) ngay tại bất kì vị trí mà bạn muốn

Bước 2: Nhấn Enter, kết quả chuyển đổi từ chữ hoa sang chữ thường sẽ hiện ra.

Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel 5
Nhấn Enter, kết quả chuyển đổi từ chữ hoa sang chữ thường sẽ hiện ra

Nhấn vào biểu tượng chữ thập bên phải của ô đó kéo xuống các dòng dưới kết quả sẽ tự động hiện ra cho các ô đó.

Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel 6
Chuyển các ô bên dưới một cách tự động

Cách chuyển kí tự đầu tiên của chữ in thường sang in hoa bằng hàm PROPER trong Excel

Công thức hàm PROPER

Hàm PROPER là hàm chuyển đổi kí tự đầu tiên của chữ in thường thành kí tự in hoa.

Vd: microsoft excel sẽ thành Microsoft Excel.

Công thức hàm PROPER: =PROPER(text).

Vd: =PROPER(A1) (trong A1 chứa dòng microsoft excel).

Cách chuyển chữ in hoa thành chữ in thường

Bước 1: Mở bảng trên Excel có nội dung mà bạn cần muốn chuyển đổi > Viết công thức =PROPER(ô trống chứa kí tự bạn muốn chuyển) tại bất kì vị trí mà bạn muốn.

Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel 7
Viết công thức =PROPER(ô trống chứa kí tự bạn muốn chuyển) tại bất kì vị trí mà bạn muốn.

Bước 2: Nhấn Enter, kết quả chuyển đổi từ chữ hoa sang chữ thường sẽ hiện ra trong 1 nốt nhạc.

Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel 8
Nhấn Enter, kết quả chuyển đổi từ chữ hoa sang chữ thường sẽ hiện ra

Nhấn vào biểu tượng chữ thập bên phải của ô đó kéo xuống các dòng dưới kết quả sẽ tự động hiện cho các ô đó.

Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel 9
Nhấn vào biểu tượng chữ thập bên phải của ô đó kéo xuống bạn sẽ tự động chuyển các ô bên dưới một cách tự động

Sử dụng Microsoft Word để chuyển viết hoa sang viết thường không cần công thức trong Excel

Bước 1: Copy nội dung muốn chuyển đổi trên file Excel > Dán nội dung vào file Word.

Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel 10
Copy nội dung muốn chuyển đổi trên file Excel

Bước 2: Dán nội dung vào file Word > Bôi chọn bảng vừa dán > Vào thẻ Home tại nhóm Font chọn Change Case (biểu tượng Aa ngay tại nhóm Font)

Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel 11
Dán nội dung vào file Word

Chọn kiểu 1 trong 5 cách chuyển.

1. Sentence case: Chuyển kí tự đầu tiên trong 1 câu thành kí tự in hoa.

Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel 12
Chuyển kí tự đầu tiên trong 1 câu thành kí tự in hoa

2. lowercase: Chuyển tất cả kí tự in hoa thành chữ in thường.

Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel 13
Chuyển tất cả kí tự in hoa thành chữ in thường

3. UPPERCASE: Chuyển tất cả các kí tự in thường thành in hoa.

Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel 14
Chuyển tất cả các kí tự in thường thành in hoa.

4. Capitalize Each Word: Chuyển các kí tự đầu tiên của mỗi chữ thành kí tự in hoa.

Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel 15
Chuyển các kí tự đầu tiên của mỗi chữ thành kí tự in hoa

5. tOGGLE cASE: Chuyển chữ cái đầu tiên trong chữ thành in thường còn lại sẽ chuyển thành in hoa.

Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel 16
Chuyển chữ cái đầu tiên trong chữ thành in thường còn lại sẽ chuyển thành in hoa

Bước 5: Sau đó copy lại phần bảng trên Word và dán lại trên trang tính trên Excel là đã hoàn thành quy trình.

Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại trong Excel 17
Hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại

Trên đây là những thông tin liên quan đến các hàm chuyển chữ HOA thành chữ thường và ngược lại do itgate.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đay sẽ cung cấp cho các bnaj những thông tin cần thiết nhé!

Related Posts