Xóa/ ẩn đi tên người dùng trên thanh công cụ của Excel, Word..

Thông tin cá nhân như họ tên, email, chữ ẩn, nhận xét.. . Sẽ hiển thị trong file tài liệu bạn tạo ra trên ứng dụng của Office như Word, Excel, PowerPoint. Khi gửi file tài liệu này cho khách hàng, cấp trên.. Bạn có thể cần xóa những thông tin cá nhân như vậy đi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xóa nội dung ẩn trong Word, Excel, PowerPoint và thông tin cá nhân trước khi chia sẻ.

Hướng dẫn xóa các thông tin cá nhân trong Office

Cách làm là tương tự đối với Word, Excel, PowerPoint. Trong bài này, hotromicrosoft.com sẽ hướng dẫn bạn xóa thông tin cá nhân trong Word.

Mở file Word mà bạn muốn xóa thông tin cá nhân…
Click vào thẻ “FIle”
Click vào “Info”
Click vào “Check for Issues”
Chọn “Inspect Document”

Xóa/ ẩn đi tên người dùng trên thanh công cụ của Excel, Word.. 1
Hướng dẫn xóa các thông tin cá nhân trong Office

6. Tích hết vào các ô như hình, bao gồm các mục, hoặc chỉ tích vào các ô bạn muốn xóa rồi click vào “Inspect”

 • Comments, Revisions, and Versions.
 • Documents Properties and Personal Information.
 • Task Pane Add-ins.
 • Embedded Documents.
 • Macros, Forms, and ActiveX Controls.
 • Ink.
 • Collapsed Headings.
 • Custom XML Data.
 • Headers, Footers, and Watermarks.
 • Invisible Content.
 • Hidden Text.
Xóa/ ẩn đi tên người dùng trên thanh công cụ của Excel, Word.. 2
Tích vào các ô muốn xóa thông tin rồi click “Inspect”

7. Chọn “Remove All” những mục cần xóa

Xóa/ ẩn đi tên người dùng trên thanh công cụ của Excel, Word.. 3
Chọn Remove All ở mục cần xóa

Kết quả

Thông tin cá nhân người tạo file tài liệu và các nội dung ẩn trong file đã bị xóa.

Xóa/ ẩn đi tên người dùng trên thanh công cụ của Excel, Word.. 4
Thông tin cá nhân đã bị xóa
Xóa/ ẩn đi tên người dùng trên thanh công cụ của Excel, Word.. 5
Tất cả nội dung ẩn đều bị xóa

**Lưu ý: để tiện cho việc chỉnh sửa về sau, trước khi làm thủ thuật này bạn nên copy ra thêm 1 file nữa.

Làm tương tự những bước trên với Excel và PowerPoint.

Trên đây là cách để xóa thông tin cá nhân trong word, excel, PowerPoint do itgate.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những thông tin trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Related Posts