Bản đồ tỉnh Đồng Tháp – Thông tin về vị trí và quy hoạch

Đồng Tháp là một trong 13 tỉnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nằm kẹp giữa sông Tiền và sông Hậu. Đồng Tháp là một tỉnh hợp nhất từ tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Phong từ năm 1976 thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn bản đồ tỉnh Đồng Tháp và thông tin về vị trí địa lý cũng như thông tin về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Vị trí địa lý tỉnh Đồng Tháp

Các địa phận tiếp giáp với tỉnh Đồng Tháp:

  • Phía Bắc của tỉnh Đồng Tháp tiếp giáp với tỉnh Prey Veng thuộc Campuchia.
  • Phía Nam của tỉnh Đồng Tháp tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ
  • Phía Đông của tỉnh Đồng Tháp tiếp giáp với tỉnh An Giang
  • Phía Tây của tỉnh Đồng Tháp tiếp giáp với tỉnh Long An và Tiền Giang
Bản đồ hành chính tỉnh Đồng Tháp
Bản đồ hành chính tỉnh Đồng Tháp

Thông tin về quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp đến 2020

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Đồng Tháp là 337.695 ha, trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích 265.947 ha, Đất phi nông nghiệp có diện tích 71.748 ha, Đất khu bảo tồn thiên nhiên 7.313 ha, Đất đô thị 18.309 ha.

Thông tin về quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp đến 2020
Thông tin về quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp đến 2020

Trong đất phi nông nghiệp, cơ cấu đất được phân bổ như sau: Đất phát triển hạ tầng có diện tích 23.875 ha, Đất khu công nghiệp có diện tích 2.272 ha, Đất ở đô thị có diện tích 2.500 ha, Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp diện tích 487 ha,…

Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2020, chuyển mục đích sử dụng 9.849 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.

Qua Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển cồng nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đât sản xuât kinh doanh phi nông nghiệp.

Bản đồ tỉnh Đồng Tháp Online