Bản đồ tỉnh Lâm Đồng: Tìm hiểu về tỉnh Lâm Đồng và thông tin quy hoạch sử dụng đất

Lâm Đồng là một tỉnh miền núi phía Nam Tây Nguyên thuộc bản đồ Việt NamKhi nhắc tới tỉnh Lâm Đồng chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến thành phố Đà Lạt. Các bạn đã có kế hoạch cho chuyến du lịch Đà lạt sắp tới chưa? Trong bài viết này ITGATE xin chia sẻ đến các bạn thông tin về bản đồ tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà lạt cũng như bản đồ du lịch thành phố Đà Lạt.

Bản đồ hành chính tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng là một tỉnh nằm ở phía Nam vùng Tây Nguyên có diện tích 9.783,2 km² và 1.288.200 người năm 2016. Lâm Đồng là tỉnh có diện tích trồng trà lớn nhất Việt Nam

Các vị trí tiếp giáp với tỉnh Lâm Đồng:

  • Phía Bắc của tỉnh Lâm Đồng tiếp giáp với Đắk Lắk
  • Phía Nam – Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng tiếp giáp với tỉnh Bình Thuận
  • Phía Đông của tỉnh Lâm Đồng tiếp giáp với tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận
  • Phía Tây của tỉnh Lâm Đồng tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai
Bản đồ hành chính tỉnh Lâm Đồng
Bản đồ hành chính tỉnh Lâm Đồng

Về đơn vị hành chính thì tỉnh Lâm Đồng gồm có 2 thành phố trực thuộc tỉnh là thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lôc và 10 huyện: Bảo Lâm, Cát Tiên, Di Linh, Dam Rong, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà.

Thông tin về bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Theo thông tin từ quyết định công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020. Theo đó sẽ có một số thay đổi trong việc sử dụng đất so với lúc trước.

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lâm Đồng do Viện quy hoạch thiết kế nông nghiệp Miền Nam thực hiện đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tập trung vào các loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất ở đô thị, trong đó theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thì diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh sẽ đạt trên 896.000 ha, đất phi nông nghiệp trên 74.900 ha, đất ở đô thị trên 81.400 và đất chưa sử dụng trên 6.500 ha, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ được phân bổ cụ thể theo kế hoạch từng năm.

Bên cạnh đó công tác tổ chức thực hiện phải chú trọng đến việc điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, địa phương trong tỉnh và có sự thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, xác định ranh giới, công khai diện tích các loại đất, hạn chế tối đa việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, tăng cường công tác tuyên truyền phát luật đất đai để người dân và các tổ chức nắm bắt và thực hiện.. Các huyện, thành phố cần phải bám sát vào việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối giai đoạn 2016 -2020 tỉnh Lâm Đồng để chủ động thực hiện việc quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương một cách phù hợp để báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất một số huyện tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đơn Phương tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đơn Phương tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đa Huoai tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đa Huoai tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đa Tẻh tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đa Tẻh tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

 

Xem thêm: Bản đồ miền Nam 

Bản đồ tỉnh Lâm Đồng Online

Related Posts